Tôi và em Azusa Hikari đang ở trong mối quan hệ mật mờ, yêu cũng không phải, mà thích nhau thì lại càng không. Chỉ là hai người đang cô đơn gặp nhau, cảm tí năng mà thôi. Đúng là thời buổi bây giờ nện gái hơi bị dễ, chỉ cần vài đường cơ bản là đã nện được em nó luôn rồi. Em này thì múp, chiều, ngoan hết nước chấm luôn, mời anh em cùng thưởng thức!!