Kana Momonogi là gia sư của tôi, bà chị này vừa xinh, vừa hiền, đã thế lại còn dâm nữa. Với sự quyên rũ đó tôi đã không thể nào học được và hàng ngày chỉ ăn và nện cô gia sư này mà thôi. Công nhận em này  chiều và làm tình giỏi thật, khiến cho tôi phê pha quên hết cả nối về. Và liệu em nó đã làm tình như thế nào, mời anh em cùng theo dõi!